Źródło zbrodni przeciwko ludzkości?
Skoro Karol Wojtyła jako Papież nie uznaje w pierwszej programowej encyklice swojego pontyfikatu pojęcia „ludzkość”, ponieważ jest to dla niego abstrakcja, jak sam przyznał – liczy się, czy też jest ważna indywidualna relacja z Chrystusem, czy też Jezusem Chrystusem, to siłą rzeczy wg jego toku rozumowania, traci jakikolwiek sens postawienie problemu jakiejkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości, ewentualnie można rozpatrywać zbrodnię przeciwko człowiekowi (homo, po łacinie liczbą mnogą homo jest także homo). Ale gdzie chociażby „sapiens”, czyli „rozumny”?
Poza tym jest to liczba POJEDYNCZA, natomiast dopełniaczem liczby mnogiej słowa Homo po łacinie jest Homines, czyli ludzi.
Korzystałem z Wikipedii, ponieważ dość słabo znam łacinę, a tam najszybciej można sprawdzić deklinację:
Redemptor hominis (łac. Odkupiciel człowieka) – pierwsza encyklika papieża Jana Pawła II, ogłoszona 4 marca 1979 i poświęcona Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi.
Redemptor hominis
Pierwsze zdanie ukierunkowuje na rozumienie odkupienia jako relacji osobowej pomiędzy Chrystusem a indywidualnym człowiekiem, będącej jednocześnie punktem odniesienia dla czasu i przestrzeni. Zastosowanie liczby pojedynczej wyrazu człowiek (hominis) jest rozwiązaniem, przez które papież chciał uniknąć pojęć abstrakcyjnych (ludzkość) koncentrując się na indywidualności odkupienia. Na samym początku też użyte zostaje pojęcie nowy adwent mające określić czas przygotowania na rok 2000.
Zacytuję tylko jeden fragment z encykliki:
„Ludzki wymiar tajemnicy odkupienia
10. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, „objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”. To jest ów — jeśli tak wolno się wyrazić — ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia.”
Znowu liczba pojedyncza…
Ludzie nie mogą żyć bez miłości – to jest liczba mnoga w języku polskim, czyli po prostu poprawne sformułowanie.
Zbrodnia przeciwko człowiekowi zazwyczaj przechodzi niezauważona, przeciwko ludziom już nie.
Homini, homines…. Skutki coraz bardziej widać.