Konklawe 2005 po latach i sprawa veto

Na konklawe w 2005 roku zostało zgłoszone veto na wybór Josepha Ratzingera na papieża. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce zdaje się na początku XX wieku. Przy czym wtedy miało to miano ekskluzywy i służyło celom świeckim.

Na szybko z Wikipedii:

„Po raz ostatni Ius Exclusivæ zostało zastosowane w 1903 r., gdy noszący tytuł króla apostolskiego cesarz Austrii Franciszek Józef I za pośrednictwem kardynała Jana Puzyny zablokował kandydaturę mającego większość głosów elektorów kard. Mariano Rampolli. W wyniku tego nowym papieżem został kardynał Giuseppe Sarto, który jako Pius X już w 1904 r. zniósł Ius Exclusivæ. W wydanej przez niego konstytucji Commissum nobis stosowanie ekskluzywy przy wyborze papieża zostało zakazane pod karą ekskomuniki, kardynałów obowiązuje złożenie przysięgi o odmowie ulegania jakimkolwiek wpływom świeckim.”

Hipotetyczna sytuacja: Kardynał diakon wewnątrz konklawe, bez jakichkolwiek nacisków nawet ze strony innych kardynałów zgłasza veto (absolutne)…

Details maybe soon…

Gdy nie wiadomo co robić…

„Szukajcie, a znajdziecie – kołaczcie, a otworzą Wam – proście, a będzie Wam dane.”

Czyż Ojciec w Niebie nie wie, że nie wiecie co robić? Tak często powtarzany cytat z Ewangelii można wziąć na poważnie i zacząć szukać, kołatać i prosić – nawet na oślep, byle wytrwale i z wiarą, a nawet bez.

PS. I nie tylko o Ducha Świętego jak w cytacie, ale o wszystko (pieniądze też, czemu nie) – ze świadomością Ojca w Niebie.

Sprawy o pedofilię (pedoseksualność) i wykorzystanie seksualne w Kościele

Przede wszystkim należałoby mówić o wykorzystaniu psychoseksualnym, ponieważ wykorzystać seksualnie można także psychicznie – mową, gestem, aluzjami itp.

Podstawową zasadą powinno być NIE kontaktowanie się z wydelegowanymi jednostkami Kościelnymi, a tylko bezpośredni kontakt z PRZEŁOŻONYMI zakonnymi lub nawet GENERAŁAMI zakonów w przypadku ojców i braci zakonnych, natomiast w przypadku księży (episkopatu) – kontakt z KURIĄ BISKUPIĄ, ponieważ służby delegowane mogą i często bagatelizują lub omijają problem, natomiast każdy duchowny przełożony może użyć tzw. „świętego posłuszeństwa” lub od razu skierować sprawę do Kurii Rzymskiej, jako że ma z nią najszybszy i najłatwiejszy kontakt, a np. psycholog katolicki dla ofiar nie ma takiego kontaktu.

Jezus – pięcioliterowe słowo

Czy to słowo („Jezus”) może stać się na powrót Imieniem – prawdziwym i jedynym. „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną”. Ale czyż Oblubieniec nie jest wolny? Przecież może nas utrzymywać w pustce Boga, abyśmy go szukali, abyśmy szukali Jego prawdziwego imienia wolnego od naleciałości tego świata, bez pożądania świętości („Na jego imię zegnie się każde kolano”), ale w prawdzie Miłości.

Miłość to Rewolucja.

Królestwo Boże pośród Was jest, nawet dostrzegalnie, jeśli wierzycie.

Talitha kum

Dziewczynko nie bój się. Chłopcze nie bój się. Wiem, że śpicie – nie bójcie się ludzi, którzy mówią, że jesteście martwi. Wierzcie tylko, oto wschód Słońca Zmartywchwstania. Jesteście kochani i ta miłość podtrzymuje świat.

 

Kochajmy, aby budzić, a nie usypiać. Ludzi, sumienia, świat, Boga.

O ludziach nienawracalnych

W przypadku tzw. ludzi nienawracalnych (w sensie Benedykta XVI), trwających w postawie nieodwracalnego grzechu lub bluźnierstwa, za których nikt się już nie modli, można im oczywiście doradzić modlitwę do św. Rity, patronki spraw beznadziejnych i niemożliwych. Z drugiej strony jeśli nie wierzą oni w jakiegokolwiek Boga, o wiele lepiej doradzić im próbę wiary w Boga-który-może-nadejść (sprawdzone empirycznie). Boga prawdy, światła, miłości, nadziei i wiary, który może ich doprowadzić do łaski, nawet pomimo stanu ich potępienia lub samopotępienia. Warto także wspomnieć o poglądzie judaizmu, że nawet Gehenna (piekło) jest tymczasowe i B-g Żydów nie jest związany jego wiecznością.

Módlmy się za potępionych przez siebie lub przez ludzi, aby odzyskali łaskę i kontakt z Bogiem, a także znaleźli dom, miejsce i usprawiedliwienie w Kościele.

„Uwierzył wbrew nadziei” łatwo sparafrazować na „uwierzył wbrew potępieniu”.

Oby Maryja, Jutrzenka Nadziei ich prowadziła +.

Przejdź do paska narzędzi