Metafizyka

Żeby zajmować się metafizyką trzeba najpierw wychować chłopczyka na wielkiego króla

Jednak tak naprawdę trzeba błagać Prawdę o miłosierdzie

Niewielu się na to odważyło i wielu oszalało

Ponieważ Prawda jest wieczna i żąda tylko i wyłącznie Wieczności Do dziś dnia nie wiadomo gdzie przebywa

Ukrywa się, ponieważ jej pierwszemu prawdziwemu Oblubieńcowi urodzi Raj dla wszystkich ludzi, choć nie wszyscy go przyjmą

Jej przyjaciółka Wiosna widziała ją ostatnio u nieśmiałego romantyka Izajasza, który od razu zemdlał na jej widok, kiedy zobaczył piękno Jej nagich piersi

(Eliasz go później ocucił żydowską wódką)

2017