Czy to słowo („Jezus”) może stać się na powrót Imieniem – prawdziwym i jedynym. „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną”. Ale czyż Oblubieniec nie jest wolny? Przecież może nas utrzymywać w pustce Boga, abyśmy go szukali, abyśmy szukali Jego prawdziwego imienia wolnego od naleciałości tego świata, bez pożądania świętości („Na jego imię zegnie się każde kolano”), ale w prawdzie Miłości.

Miłość to Rewolucja.

Królestwo Boże pośród Was jest, nawet dostrzegalnie, jeśli wierzycie.