Na konklawe w 2005 roku zostało zgłoszone veto na wybór Josepha Ratzingera na papieża. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce zdaje się na początku XX wieku. Przy czym wtedy miało to miano ekskluzywy i służyło celom świeckim.

Na szybko z Wikipedii:

„Po raz ostatni Ius Exclusivæ zostało zastosowane w 1903 r., gdy noszący tytuł króla apostolskiego cesarz Austrii Franciszek Józef I za pośrednictwem kardynała Jana Puzyny zablokował kandydaturę mającego większość głosów elektorów kard. Mariano Rampolli. W wyniku tego nowym papieżem został kardynał Giuseppe Sarto, który jako Pius X już w 1904 r. zniósł Ius Exclusivæ. W wydanej przez niego konstytucji Commissum nobis stosowanie ekskluzywy przy wyborze papieża zostało zakazane pod karą ekskomuniki, kardynałów obowiązuje złożenie przysięgi o odmowie ulegania jakimkolwiek wpływom świeckim.”

Hipotetyczna sytuacja: Kardynał diakon wewnątrz konklawe, bez jakichkolwiek nacisków nawet ze strony innych kardynałów zgłasza veto (absolutne)…

Details maybe soon…