Oto posunęła się noc, a przybliżyła jasność.

Oto posunęła się demokracja, a przybliżyło się Królestwo Boże.

Oto posunęła się starość, a przybliżyła się młodość.

Oto posunęła się prawda, a przybliżyła się Prawda.

Czuwajcie, ponieważ migdałowiec zakwitł.